Průmyslové ventilátory firmy Tigemma

Průmyslové odvětrávání či ventilace je vybudována na většině pracovišť různých společností, převážně tedy na těch, které mají obrovské množství nebezpečných částic a nízkou IAQ (indoor air quality). IAQ je závislá na mnoha proměných jako třeba teplota vzduchu, vlhkost, pachy, poměr kyslíku a poměr oxidu uhličitého a intoxikační částice jako třeba radon, prach, azbest... Obzvláště nebezpečné pro pracovní prostředí jsou hořlavé výpary a proto je v těchto závodech třeba mít nainstalované odsávací nebo filtrační zařízení, které může předejít nehodě spojené se znečištěným vzduchem. I když si myslíte, že všechno funguje v pořádku, tak se nečisté ovzduší může na zdraví pracovníků projevit i o celé roky později. Jaké druhy průmyslových ventilací tedy existují?

Ventilátory

 

 

Rozprostírací ventilace

Nejběžnějším způsobem, jak předejít špatnému IAQ je druh ventilace, při které se vzduch uvnitř budovy „zředí“ vzduchem, který se nachází za zdmi. Stroje jsou běžně ekonomicky plánovány a rozvrženy, aby k tomuto zředění docházelo v poměru 20:80, aby nedocházelo ke ztrátě tepla v místnosti. Tohoto druhu ventilace můžeme samozřejmě dosáhnout sice méně efektivně, ale o to levněji, i otevřenými okny, či dveřmi. Tento druh ventilace se bohužel nehodí pro zvláště nebezpečné částice, které jsou ve většině závodů uvolňovány. Také je počítáno s tím, že venkovní vzduch je čistší, než ten, co je uvnitř. Pokud tedy kolem budovy jezdí zástupy aut, jsou přítomny kouřové clony z okolních továren nebo smog. Funkčnost je též znemožněna, pokud je kontaminováno samotné odsávací zařízení.

Ventilace s lokálním odsáváním

Tento způsob je velice efektivní, co se týče zbavování vzduchu nebezpečných částic a je esenciální například pro svařování uvnitř budov. Funguje na principu odsávání vzduchu z místa, u kterého hrozí, že se z něj budou šířit částice, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu vzduchu. Nasátý vzduch zařízením prochází až k místu, kde je zařízení pro čištění tohoto vzduchu a následně je vzduch, teď již zbaven většiny škodlivých částic, vypuštěn zpátky. Ačkoliv je toto zařízení velice efektivní a energeticky šetrné, je také nákladné a náročné na údržbu.

Filtrační zařízení společnosti Tigemma

Průmyslové ventilátory společnosti Tigemma