Průmyslové chlazení vody od Frigomont

Jelikož se nám naše milovaná planeta Země postupně ohřívá, je třeba dbát zvýšené pozornosti a nahrávat ekologům tím, že budeme používat ve svých výrobách stroje s uzavřeným okru­hem chla­dicí vody.

Stávající systémy, například chladicí věže, které pomáhají udržovat nižší teplotu chladicího média v dnešní době pomalu a jistě nestačí, tento problém je aktuální hlavně v horkých letních měsících.

průmyslové chlazení vody

Postupně se dostáváme k použití zařízení, určeného chlazení vody.Toto zařízení se používá u takových strojů, kde je vyžadována stálá teplota chladicího média kolem 5°C. Chlazení nejčastěji využijeme pro chlazení vysokovýkonných vrtaček, fréz nebo obráběcích center pro výrobu desek plošných spojů.

Výhody průmyslového chlazení vody:

  • - sni­žo­vání pro­vozních nákladů,
  • - zlep­šení výkonu strojů,
  • - pro­dlou­žení život­nosti strojů.