Průmyslová vzduchotechnika pro brusírny

Každý provoz má svá specifika a požadavky na větrání i ventilaci. V některých případech je potřeba provést speciální úpravu a izolaci vzduchotechnického potrubí, jindy je třeba provést montáž ovládacích a regulačních prvků. Jaká se používá průmyslová vzduchotechnika pro brusírny?

 

Co musí vzduchotechnika pro brusírny řešit?

Průmyslová vzduchotechnika musí vyřešit odsávání prachu v brusírnách, který vzniká při ručním i strojním broušení. Při procesu broušení vznikají nesourodé prachové emise, které velmi negativně působí na lidský organismus a způsobují celou řadu zdravotních komplikací. Prachové směsi obsahují velký podíl částic pocházejících z obrušovaného materiálu. Odsávání prachu je řešeno pro brusírny hned několika způsoby:

Lokální odsávání

Lokální odsávání se využívá u stacionárních brusek a brousicích strojů. Tato průmyslová vzduchotechnika zahrnuje zpravidla také odvod emise mimo pracovní zónu stroje. Vzhledem ke vzniku velké abraze dopravované emise se VZT potrubí navrhuje na straně sání v provedení a zařazení dle skupiny III. Pro odvod lze využít Filtrační zařízení Tig FS.

Prostorové odsávání

Prostorové odsávání pomocí stěnových sacích labyrintů a vymezením prostoru brusírny. Toto odsávání je využíváno pro případy, kdy se provádí brousící práce ve výrobní hale a vzniklé emise se nedají efektivně odsát, stejně tak je nemožné zabránit jejich šíření do okolí. Tato průmyslová vzduchotechnika je stavěna na základě stavební dispozice objektu a rozmístění výrobní technologie. Šíření emisí zabrání vhodně umístěné zákryty a zábrany, instalace sacích labyrintových stěn a sacích podlahových roštů, například Filtrační zařízení Tig FSD.

Prostorové odsávání s pomocí sacích kabin

Tato vzduchotechnika pro brusírny se používá v případech, kdy je nutná 100% izolace emisí. Kabiny se dodávají na míru a vychází z konkrétních technologických požadavků klienta. Pro odsávání se využívá princip odsávání pomocí stěnového labyrintu a odsávacích roštů.

Pro brusírny se v drtivé většině používají filtrační zařízení, která umožní vracet přefiltrovaný vzduch zpátky do provozu. S pomocí filtračních zařízení zajistíte v provozu optimální hygienické podmínky. Zařízení mohou pracovat v automatickém režimu, podle chodu primární technologie.