Proč pro signmaking neexistuje český výraz?

Český výraz pro pojem signmaking v češtině neexistuje, protože takový výraz by asi nebyl příliš líbivý. Když se zamyslíme nad tím, co signmaking znamená – tedy, že jde o výrobu značení a reklamních nosičů, tak musíte uznat, že najít jednoslovné slovo, které by tento pojem popsalo, není jednoduché. Nabízí se český překlad anglického výrazu signmaking, tedy značkování, ale kvůli tomu, že je tento pojem dosti zavádějící, se neužívá. Značkování totiž nezahrnuje výrobu reklamních nosičů, ale jen výrobu značení. Proto nezbývá nic jiného, než si na výraz signmaking zvyknout a přijmout fakt, že čeština prostě pro toto odvětví marketingu nemá správné pojmenování.