Optimalizace webu

Pokud chcete optimalizovat web, který již nějakou dobu funguje, věnujte pozornost jak on-page, tak off-page faktorům, a vyvarujte se nevhodných či zakázaných optimalizačních technik.On-page faktory se nachází na stránce a jsou s ní přímo spojeny. Autor stránky může tyto faktory přímo ovlivnit. Mezi on-page faktory patří:
titulek stránky,
meta tag description,
kódování stránky,
struktura URL,
struktura webové stránky,
obsah stránky (nadpisy, zvýrazněný text, popisky obrázků),
text odkazů na stránce (interních i externích),
navigace stránek,
rámy.
Off-page faktory se na stránce nevyskytují. Autor stránky není většinou schopen tyto faktory přímo ovlivnit, mají však přímý vliv na relevanci stránky při hledání určitého dotazu. Mezi off-page faktory patří zejména zpětné odkazy. SEO optimalizace Praha je v této činnosti špička!