Ofset nebo digitální tisk?

Marketing neboli reklama. Nejedná se přímo o ekvivalent, spíše o nešvar laické veřejnosti. Reklama je sice nákladnou součástí marketingu, nicméně rozhodně neplatí vztah v úvodu. Marketingem můžeme nazvat proces, jak prodat zákazníkovi to, co právě potřebuje. Marketing totiž dává do rukou poměrně velkou moc, která spočívá v tom, že jste schopni o sobě říct světu! Jak se vyvíjí společnost, tak i marketing prošel svým vývojem, hold dnes už nezabere po někom křičet nebo dotíravě rozdávat vizitky na potkání.

marketing

Dobrý marketér by měl pečlivě sledovat:

 • - vývoj okolního prostředí firmy
 • - účastníky daného trhu
 • - míru jejich vlivu na naše podnikání
 • - vnitřní možnosti firmy
 • - pochopení potřeb zákazníka

 Ti, kteří jsou marketingem nepolíbeni se ještě stále domnívají, že lze dělat úspěšný business bez propracované marketingové pomocné ruky. Obchod sice lze dělat, ale otázkou zůstává, jak to bude ve skutečnosti vypadat. Představte si, že přijdete za potencionálním klientem a nebudete mít vizitku ani prezentaci své firmy. Své podnikání můžete prezentovat sebe líp, ale lidé zapomínají, a to se může zcela reálně stát, takže Vaše úsilí je zcela marné, jen proto, že si klient například nezapamatuje, jaké nabízíte služby nebo produkty. Jenže, co když přijde druhý den konkurence s totožným produktem nebo službou, ale s tím rozdílem, že konkurent zanechá vizitku a hezkou prezentaci své firmy. Na konec si neodpustím řečnickou otázku, pro koho se rozhodne klient?

V úvodu jsem zmínil nepravdivý vztah, tedy reklama = marketing. Reklama je soubor činností nebo proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.

Reklama nejčastěji propaguje:

 • - výrobek, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky s cílem zvýšení prodeje.

 

Dále je možné dělit reklamu dle použitého média na:

 • - televizní, novinovou, internetovou, rozhlasovou.

 

Reklama existuje v různých formách, nicméně nejběžnější zakázkou je:

 • - tisk letáků, plakátů, katalogů a brožur, tisk vizitek

K tomuto se využívá digitální tisk je způsob tisku, který umožňuje bez dalšího mezikroku vytvořit výtisk přímo z počítače. Digitální tisk je nástupcem kvalitního ofsetového tisku. K tisku se používají nejčastěji laserové tiskárny se suchými tonery. Rozdílem digitálního a ofsetového tisku je složení barvy a způsob nanášení barvy na papír.

digitální tisk

 

Výhody digitálního tisku:

 1. rychlost nutná ke zpracování zakázky
 2. nízké celkové náklady při tisku malého množství kusů
 3. lepší kontrola před tiskem

 

Nevýhody digitálního tisku:

 1. nemožnost tisku na strukturované papíry
 2. vyšší cena pro vyšší náklady
 3. nemožnost tisku v přímých barvách