Příčné zpomalovací práhy

Jste-li řidič, sáhněte si do svého svědomí, jak často překračujete maximální povolenou rychlost? Většina řidičů v České republice rychlost překračuje, nicméně občas je tento faktor rozhodující při nějaké dopravní nehodě. Pokud dojde pouze na majetkovou škodu, tolik se toho neděje, nicméně pokud je někdo zraněn nebo usmrcen, je to fatální následek. Celosvětovou snahou je snížení počtu nehod, a hlavně počtu usmrcených lidí na silnicích. Snižování rychlosti můžeme hned několika způsoby, nejčastěji se jedná o policejní měření rychlosti, radary nebo zpomalovací prahy.

Poškozují zpomalovací prahy automobily?

Ve Velké Británii přišli na to, že zpomalovací prahy umí taky pořádně škodit. Zejména zpomalují vozidla Integrovaného záchranného systému. Další, kdo si stěžují jsou dopravci, kteří si stěžují na natřásání při přejíždění prahů a následné poškození přepravovaného zboží a řidiči osobních automobilů. Někdo by mohl namítat, co si mají osobáky stěžovat. Opak je ale pravdou, vlivem přejetí retardéru dochází k nadměrnému namáhání podvozku a zejména tlumičů. Jedna z pojišťoven dokonce vyčíslila, že průměrná cena tlumičů v UK je
240 liber a za rok vlivem zpomalovacích prahů dojde ke škodám na tlumičích kolem 400 milionů liber. Což je poměrně hodně.

Co je to zpomalovací práh?

Nejčastěji se jedná o uměle vyvýšené místo na silnici. Účel je již jasný, je instalován kvůli tomu, aby dohlédl na dodržovaní rychlostního limitu v daném úseku. Nejčastěji se instaluje na úsecích s limitem 20-30 Km/h. Existuje hned několik provedení retardérů, záleží však na konstrukčním provedení úpravy. Může se jednat o různé tvary, sklony, délky či výšky.

Zpomalovací práh se kombinuje s:
  1. dopravní značkou upozorňující na tuto „překážku“,
  2. zúžením silnice,
  3. změnou barvy, někdy povrchu silnice.

Druhy zpomalovacích prahů

Jak jsem již avizoval, existuje několik způsobů tvarů a velikostí těchto zpomalovacích prahů. Nicméně pro vyšší rychlostní limity nejsou vhodné určité typy těchto příčných překážek. Předem je nutné konzultovat s danou firmou, jaký retardér je vlastně vhodný pro danou lokalitu. Prahy mohou být:

  1. krátké a dlouhé,
  2. spojené s přechodem pro chodce (nejčastější v ČR),
  3. zpomalovací polštáře,
  4. zvýšené křižovatkové plochy.

Zpomalovací prahy zachraňují lidské životy

Jak už jsem v úvodu zmínil, cílem různých Evropských a vnitrostátních dopravních strategií je snížit počet úmrtí na silnicích. Česká republika je co do počtu úmrtí při střetu chodce s automobilem v nelichotivé TOP 10. Střet automobilu s člověkem má z pravidla fatální následky a chodec tuto srážku buď nepřežije nebo se s těžkými následky léčí. Proto je na místě se této problematice věnovat.