Obaly jako součást každodenního života

Dnes se zaměřím na proces balení potravin a jiného zboží do obalových materiálů. Balení je důležitá činnost, která má za úkol připravit a ochránit výrobek před možným poškozením během přepravy k zákazníkovi nebo prodloužit jeho životnost. Pojmem obalový materiál se označují veškeré obaly nebo pomocné obalové prostředky. Obaly jsou vyrobeny tak, aby upoutali zákazníka, který má hned získat představu o velikosti tvaru nebo vlastnostech daného produktu. Jelikož je obal většinou velký, je přímo předurčen pro tisk různých informací. Některé z informaci jsou povinné, jiné slouží čistě k propagaci produktu.

obaly

Klasifikační jednotkou při výběru obalového materiálu je jeho typ. Tato „veličina“ určuje z čeho je obal vyrobený a jaké má vlastnosti. Typ obalu nás zajímá tehdy, pokud se rozhodujeme, jak náš výrobek zabalíme, záleží přece na co nejvyšší ochraně a v dnešní době i na recyklovatelnosti, jelikož obaly potkáváme doslova na každém rohu. Dalším parametrem při výběru vhodného obalu je jeho hmotnost, čím nižší, tím lepší. Tyto hodnoty hrají velkou roli při procesu a jeho optimalizaci. V kontextu s řízením toků se rozděluje, zda se jedná o kusový nebo skupinový obal, podle toho, zda obsahuje jeden nebo větší počet kusů daného výrobku.

Základní dělení obalových materiálů

 1. Primární obal – bezprostřední obal výrobku
 2. Sekundární obal – chrání celé balení a je nutné ho rozbalit po přepravě
 3. Přepravní obal – samostatný obal pro přepravu a skladování
 4. Pomocný obalový prostředek – bezpečnostní rohové lišty, proložky, apod.
 5. Vratný obal – vratný obal za který se platí záloha
 6. Nevratný obal – určený pouze pro jedno použití
 7. Vývozní obal – určený a speciálně upravený pro dodávky výrobků do zahraničí

Typy obalových materiálů

Nyní se dostáváme k jednotlivým typům materiálů, ze kterých mohou být obaly vyrobeny. Zmíním pouze ty nejpoužívanější a zároveň shrnu jejich výhody/nevýhody. Jedná se zejména o:

 • - Dřevěné obaly – kvalitní ochrana/vyšší hmotnost
 • - Lepenkové obaly – ekologicky přijatelná recyklace/nedostatečná ochrana
 • - Textilní obaly – nízká hmotnost/nemožnost opakovaného naplnění
 • - Skleněné obaly – lze několikrát naplnit/potřeba vymytí a dezinfekce
 • - Kovové obaly – kvalitní ochrana/vysoká spotřeba ocele

Plastové obalové materiály

Tento odstavec jsem zde zveřejnil proto, abychom si uvědomili nebezpečnost umělých hmot, zkráceně plastů. Každý obal vyrobený z umělé hmoty musí být označen speciálním symbolem, který jasně definuje, o jaký typ plast use jedná. Buď to jsou termoplasty (polyetylen, polyvinylchlorid, polystyren) nebo termosety (epoxid, polyester, polyuretan). Recyklace je velmi složitá, protože při spalování vznikají škodliviny, které se mohou dostat do ovzduší!

Pokud si nejste jisti, jaký obal je pro váš výrobek ten pravý, doporučím vám společnost ROSMA obaly. Jejich letíté zkušenosti a tým schopných lidí vyberou přesně ten typ obalu, dle vašich požadavků.