Bezdrátový rozhlas pro města

Bezdrátový varovný a informační systém slouží k předávání informací a přenosu varovných signálů obyvatelům měst a obcí. Novými prvky systému jsou nástroje pro krizová řešení a varování obyvatel včetně automatického rozeslání e-mailů, SMS, zpráv na pagery a jiná koncová zařízení.

Vysílací pracoviště je tvořeno vysílací částí, jejímž základem je radiostanice. Vysílač je napájen z elektrické sítě a celé pracoviště může být zálohováno pro případ výpadku napájení z elektrické sítě pro potřeby nouzového hlášení. Vysílací pracoviště spolu s ovládací částí bývá zpravidla umístěno v budově městského nebo obecního úřadu. Bezdrátový rozhlas je nezbytností pro kazdé město i vesnici.