Znáte druhy restrukturalizace podniku?

analytika, analýza, analyzovat

Restrukturalizace podniku je nástroj, který je u nás vnímám spíše jako nástroj krizového řízení. Je to však proces, jehož cílem je optimalizovat chod firmy a tak dosáhnout vyšších zisků. Není tedy nutné s jeho použitím čekat až nám začne téct do bot. Můžeme ho využít hned.

 

 Druhy restrukturalizace podniku

Existuje několik druhů restrukturalizace podniku:

  • obranná restrukturalizace - jejím účelem je provedení dílčích změn, které jsou potřebné vzhledem ke vztahu podniku a okolních podmínek. Podnik tedy reaguje na neustále se měnící okolí.
  • strategická restrukturalizace - jedná se o provedení komplexních změn ve struktuře podniku. Tento typ je nejčastěji využíván podniky, které čelí krizi. Nicméně může být i nástrojem prevence krize či sloužit k využití příležitostí i pro firmy, které jsou na tom dobře.
  • finanční restrukturalizace - ta může být součástí procesu restrukturalizace, nebo se také může jednat o celý proces restrukturalizace. Může se tedy jednat pouze o restrukturalizaci kapitálové struktury podniku (např. dojde k restrukturalizaci zdrojů financování). Finanční restrukturalizace může také znamenat změnu majetkové a finanční struktury podniku.
  • restrukturalizace systému podnikového řízení - zde se jedná o redesign podniků, které probíhají ve společnosti.

Přístupy k restrukturalizaci

To, jak se k restrukturalizaci přistupuje závisí na tom, v jaké fázi se nachází podnik:

  • prosperita - v tomto případě je na tom podnik dobře a prosperuje. Restrukturalizace se zaměřuje na zjištění slabých míst procesů a na přípravu nových.
  • revitalizace - zde už na tom společnost není moc dobře. Nachází se ve stagnaci či v poklesu. Zde je cílem restrukturalizace najít problémová místa a optimalizovat je.
  • resuscitace - v tomto případě se společnost nachází na hranici zániku. V tomto případě je cílem restrukturalizace maximalizace hodnoty společnosti před jejím zánikem, druhým potom snaha minimalizovat dobu a rozsah dotací vlastníků, nutných k udržení provozu společnosti. Tedy co nejdříve dostat společnost do profitabilního statusu.