Proč použít KVH hranoly

KVH je zkratka pro typ dřevěnných hranolů, která pochází z německého slova Konstruktionsvollholz. Anglický název pro stejný kus dřeva se u nás příliš nepoužívá, ale pokud budete hledat KVH hranoly v anglicky mluvící zemi, nebo se v cizině dorozumíváte tímto jazykem, tak anglicky se KVH hranolům přezdívá Solid Structural Timber, možná by šla tedy použít i zkratka SST.

kvh hranoly

V Česku se KVH nejčastěji vyrábějí ze smrkového dřeva a mají délku 13m. KáVéHáčka existují ve dvou verzích - NSi a Si. Pevnost obou je stejná, ale liší si svou vizuální podobou. NSi se používají v průmyslu, kdežto Si jsou na pohled líbivější, proto se používají tam, kde jdou vidět – tedy například u stropních konstrukcí či venkovních pergol apod.