Úvod do elektromotorů

V posledních několika letech se značně rozšířila nabídka elektropohonů pro modelářskou veřejnost. Od levných komutátorových motorů až po elektronicky komutované elektromotory. Velikost pohonů je od velmi malých až po velké a dosahují vzhledem k poměru své velikosti a hmotnosti velmi slušných výkonů. Velký význam pro rozšíření elektropohonů v modelářství přinesl rozmach výkonové polovodičové techniky používané pro řízení otáček motorů. Vše je dáno také nárůstem konkurence. Ceny materiálů a tím i ceny finálních výrobků klesají na přijatelnou hodnotu i pro běžného modeláře. Nedílnou součástí pohonů jsou také pohonné baterie (akumulátory), jejichž vývoj kráčí také velmi rychle kupředu a v současné době jsou k dispozici zdroje s velkou kapacitou, nízkou hmotností a schopností dodávat vysoké proudy v desítkách ampér a s relativně dlouhou životností (NiCd, NiMh, LiOn, LiPol, A123). A budoucnost chystá další alternativy. Příkladem jsou kapacitní články na bázi kondenzátorů.